Imprimă     Recomandă     Facebook     Twitter
8106 vizite
29 dec 16
Curs „Expert Achiziţii Publice"

Fisiere:

1. Formular nou
528 KB
 
descarcă

Curs „Expert Achiziţii Publice"
31 ian - 4 feb 2017

Structural ConsultingTM Group - www.fonduri-structurale.ro organizează programul de formare „Expert Achiziţii Publice"  (cod COR 214946) acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice şi Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) într-un concept de succes.

Cui se adresează?

Cursul se adresează atât celor care doresc să obţină cunoştinţe şi abilităţi legate de procesul achiziţiilor publice, cât şi celor care doresc să-şi valideze cunoştinţele existente prin obţinerea unui certificat recunoscut. Cursul este axat pe transmiterea informaţiilor legate de schimbările legislative din anul 2016 din domeniu (Pachetul de 4 legi privind achizițiile publice publicate în mai 2016, legislația secundară și terțiară subsecventă, Ordinul MFE nr. 1284/2016 - ordinul care reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Român). Pentru a participa la examenul de certificare, participanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare.

Când se organizează?

Perioada cursului de formare:

31 ianuarie - 4 februarie 2017
 
Programul cursului:

        31 ianuarie - 4 februarie 2017 - Sesiuni teoretice şi practice

Modulele se vor desfăşura între orele 9.00 - 17.00.

        4 februarie 2017 - Examen final de certificare* - Comisia va fi formată din reprezentanţii furnizorului de formare şi reprezentanţi ai autorităţii de certificare, ANC.

*Examenul de certificare va fi organizat de îndata ce Comisia de Autorizare va putea desemna comisia de examinare. În prezent, din cauza faptului că încă nu au apărut normele de aplicare a OUG 96/2016, nu există bază legală pentru plata examinatorilor, ceea ce face imposibilă organizarea examenelor de certificare. Detalii despe procesul de certificare: Raluca Prelucă, 0725072533.

Unde se desfăşoară?

Sesiunea de instruire se va desfăşura în Brașov.

Cine te învață?

Ion Georgescu este licenţiat în ştiinţe juridice al Universității București şi are o bogată experienţă în domeniul achiziţiilor publice, fiind în decursul anilor implicat, din postura de expert/consultant, în numeroase proceduri de achiziţie publică. Ion a coordonat programe şi proiecte finanţate din fonduri UE, Banca Mondială, USAID, Matra, CIDA, DFID şi UNDP și a gestionat proceduri de achiziții publice în contextul fondurilor europene și ajutorului de stat pentru diverse organizații, instituții și societăți. Este membru al Asociaţiei Specialiştilor în Achiziţii Publice din România şi autor a unor importante publicaţii în domeniile juridic, transparenţă instituţională şi achiziţii publice. În anul 2006, Ion a dobândit certificatul de absolvire a programului de perfecţionare Formator (cod COR 241205) şi, în această calitate, a susţinut peste 60 de sesiuni de instruire pentru reprezentanţi din administraţia publică centrală şi locală (OI POSDRU, MAI, MADR, Ministerul Justiției, Autoritatea Națională a Vămilor,  Municipiul Sibiu, Municipiul Alba Iulia, Prefectura Constanța, GAL Transcarpatica etc) și beneficiari privaţi (Țuca, Zbârcea și Asociații, sesiuni deschise de curs). Mai mult, în 2010 a obţinut certificat de absolvire a programului de perfecționare Expert Achiziţii Publice (cod COR 241940). În prezent, Ion este preşedintele Institutului Român de Training şi trainer colaborator al Structural ConsultingGroup.

Cum se face înscrierea?

Pentru a vă asigura un loc la acest program vă rugăm să trimiteţi:

1.
  formularul ataşat completat,

2.
copia ordinului de plată vizat de banca dumneavoastră

Data limită de transmitere a documentelor este 25 ianuarie 2017  27 ianuarie 2017 doar prin e-mail la adresa training@fonduri-structurale.ro.

Taxa de participare este de 1490 RON/participant 1200 RON/participantPentru cursurile acreditate ANC nu se aplică TVA la taxa de înscriere conform L.227/2015 art.292. lit f (Preţul include: suportul de curs, examenul de certificare, 2 coffee break-uri/zi şi o masă de prânz/zi). De asemenea, costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 47.

Validarea înscrierii se va face printr-un e-mail, ce va fi transmis de către organizatori.

Coordonatele de plată:
Grupul de Consultan
ţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L
Sediu: Str. Eugen Barbu, nr.28A, Mogoșoaia, Ilfov

CIF: RO 21210838
Banca: Transilvania Suc Pia
ţa Chibrit
Cont: RO14BTRL04801202E80516XX
Banca: Trezorerie
RO25TREZ7005069XXX010870

* Pl
ăţile în trezorerie pot fi efectuate numai de către autorităţile şi instituţiile publice.

Prezentare curs

Cursul este structurat în sesiuni teoretice şi practice (atât la clasă, cât și de studiu individual). Pentru obţinerea certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice şi ANC, participanţii vor susţine un examen de absolvire bazat pe un proiect individual pregătit pe parcursul perioadelor de studiu individual, în baza cunoştinţelor şi feed-back-ului specific primit în cadrul modulelor la clasă.

Din agenda cursului

        Regulile de negociere a contractelor de achiziţie publică

        Cadrul legal referitor la achiziţiile publice

        Paşii necesari realizării documentaţiei de atribuire pentru un contract de achiziţie publică

        Noţiunile necesare derulării procedurilor de atribuire

        Etapele de atribuire a contractului de achiziţie publică (termenul de așteptare, principalele clauze contractuale)

        Cum să analizezi şi să selectezi un contract de achiziţie publică întocmind documentele specifice procesului de analiză şi selecţie

        Care sunt principalele proceduri introduse în legislaţia specifică în anul 2016

Metoda de training

Cursul este interactiv şi este focalizat pe specializarea participanţilor în domeniul achiziţiilor publice. Cursul se va finaliza cu prezentarea unei aplicaţii practice ce va fi susţinută în faţa Comisiei de Examinare, bazându-se pe aplicarea directă a conceptelor, instrumentelor şi tehnicilor învăţate în cadrul sesiunilor teoretice.

Aplicaţiile practice se bazează pe studii de caz şi simulări privind procedurile specifice proceselor de achiziţie publică  şi au în vedere pregătirea proiectului de absolvire. 

Date de contact

Raluca Prelucă, coordonator program, Tel: 0725072533

Email: training@fonduri-structurale.ro

Sursa foto: Primăria Brașov

Noiembrie 2019 (0)
Anterioară L M M J V S D  
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Alege judeţul:
află toate noutăţile noastre acum
2007 - 2018. Toate drepturile rezervate.
Structural Consulting Group Structural Consulting Group
Acasă  Contact  Hartă site 
home