Imprimă     Recomandă     Facebook     Twitter
Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România
4375 vizite

Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România

Sursa de finanţare

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa  1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
D.M.I 1.2. „Calitate în învăţământul superior"

Valoare proiect

Valoare totală: 19.171.865  lei
Valoare nerambursabilă: 18.373.853  lei

Obiectivul general al proiectului vizează identificarea şi formarea la masteranzi, prin cercetare la nivelul angajatorilor, a acelor competenţe pe care viitorii psihologi ar trebui să le deţină pentru a răspunde cât mai bine nevoilor angajatorilor. Prin rezultatele sale, proiectul va răspunde intereselor mediului academic, care va oferi programe de masterat adaptate studenţilor, ce vor fi mai rapid absorbiţi de piaţa muncii, dar şi organizaţiilor, care vor beneficia de psihologi buni. Pe lângă componenta academica, de dezvoltare curriculară, proiectul îşi propune să consolideze relaţia mediu universitar - piaţa muncii - studenţi/masteranzi pe acest segment. În acest sens, pe parcursul celor 3 ani de implementare a proiectului se va urmări încheierea de parteneriate între universităţile implicate şi angajatori, pentru extinderea activităţii de practică a studenţilor şi masteranzilor.

Obiective specifice

 • Evaluarea şi îmbunătăţirea curriculei pentru 10 programe de master deja existente în facultăţile de psihologie implicate în proiect;
 • Crearea a 3 programe de master noi, cu caracter interdisciplinar, în facultăţile implicate în proiect;
 • Crearea unui consorţiu interuniversitar pe platformă on-line, între facultăţile de psihologie implicate în proiect;
 • Formarea profesională a 80 de cadre didactice implicate în dezvoltarea de programe de master şi a 20 de membri ai comisiilor de calitate din facultăţile de psihologie.

Implementare

Beneficiar: Universitatea din București, prin Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Parteneri:

 • Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu
 • Universitatea de Vest din Timişoara
 • Maastricht School of Management Romania
 • Eurocenter Management Network
 • Asociaţia pentru Studii Calitative şi Interculturale în Psihologie Sibiu (ASCIPS)
 • Structural Consulting Group

Pentru mai multe detalii: www.calificari-psiholog.ro

Octombrie 2019 (0)
Anterioară L M M J V S D  
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Alege judeţul:
află toate noutăţile noastre acum
2007 - 2018. Toate drepturile rezervate.
Structural Consulting Group Structural Consulting Group
Acasă  Contact  Hartă site 
home